Agromelioracija na komasacijskem območju Drnovo

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
Leto 2016