Oživitev trgov

Kultura
2022
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Lastni projekti, Proračun RS
V teku
Maj 2021
Oktober 2022

Podatki o financiranju