MUHA – Obvladovanje tveganj vezanih na vode z vidika različnih nevarnosti

Okolje, Zdravstveno varstvo
2.396.858,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, Lastni projekti
V teku
Povezava
Marec 2020
December 2022

Podatki o financiranju