Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka