Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Matjaž Ravnikar
  • Član, Grega Cvirn
  • Član, Jožef Galičič
  • Član, Brane Golob
  • Član, Dušan Trivić
  • Članica, Mateja Slevec
  • Član, Robert Zajc