Civilna zaščita

01 831 81 94
civilna.zascita@kamnik.si
Vodstvo
  • Poveljnik, Tomaž Zabavnik
  • Namestnica poveljnika, Brigita Vavpetič