Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Kamnik

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Valentin Zabavnik
  • Članica, Lejla Galić
  • Članica, Nataša Pivec
  • Član, Matjaž Šporar
  • Članica, Evelina Štefin
  • Član, Štefan Virjent
  • Član, Janez Zorman