Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Kamnik

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Vidko Kregar
  • Članica, Kristina Golob
  • Član, Dušan Marinko
  • Članica, Nika Možic
  • Član, Igor Plestenjak
  • Član, Goran Završnik
  • Član, Aljaž Žumer