Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka