Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka