Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka