10. redna seja

11. 11. 2015
Seja je potekala dne 25.11.2015 ob 16.00
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Priloge k točkam dnevnega reda
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sestanki delovnih teles
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 26.12.2015
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 12.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 19.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 12.12.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 12.12.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 05.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 05.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.11.2015
Začetek veljavnosti: 12.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo, Šport