9. redna seja

12. 10. 2011
Seja je potekala dne 26.10.2011 ob 12.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list Republike Slovenije št. 90/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 26.11.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 (Uradni list Republike Slovenije št. 90/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 12.11.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o razglasitvi Korbarjeve domačije v Tunjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 90/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 19.11.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik (Uradni list Republike Slovenije št. 90/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 26.11.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe, Energetika