Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči

Organizacijska enota

Pravna podlaga za izvedbo postopka