Vloga za izdajo dovoljenja za postavitev začasnih, stalnih, samostoječih ali premičnih objektov

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Organizacijska enota