Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za izvedbo postopka