Vzpostavljena telefonska linija in transakcijski račun za zbiranje sredstev ob ujmi v Kamniku