Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Predpisi, na katere predpis vpliva